Bạc Đạn Tín An SKF

Bạc đạn SKF FYC 35 TF

Mã sản phẩm: SKF FYC 35 TF

– Đường kính trong (d): 35mm
– Đường: kính ngoài (D): 90mm
– Độ dày vòng bi (B): 42mm

Giá: Liên hệ

Thông số kỹ thuật

Sản phẩm liên quan

Vòng bi SKF NU 210 ECM

– Đường kính trong (d): 50mm
– Đường: kính ngoài (D): 90mm
– Độ dày vòng bi (B): 20mm

Vòng bi Asahi UCT313

– Đường kính trong (d):
– Đường: kính ngoài (D):
– Độ dày vòng bi (B):

Bạc đạn SKF NJ 322 ECP

– Đường kính trong (d): 20mm
– Đường: kính ngoài (D): 47mm
– Độ dày vòng bi (B): 14mm

Nhà cung cấp