Bạc Đạn Tín An SKF

Bạc đạn SKF 33015 X/Q

Mã sản phẩm: SKF 33015 X/Q

– Đường kính trong (d): 75mm
– Đường: kính ngoài (D): 115mm
– Độ dày vòng bi (B): 31mm

Giá: Liên hệ

Thông số kỹ thuật

18 2

Sản phẩm liên quan

Vòng bi SKF NU 210 ECM

– Đường kính trong (d): 50mm
– Đường: kính ngoài (D): 90mm
– Độ dày vòng bi (B): 20mm

Vòng bi Asahi UCT313

– Đường kính trong (d):
– Đường: kính ngoài (D):
– Độ dày vòng bi (B):

Bạc đạn SKF NU 322 ECML/C3

– Đường kính trong (d): 110mm
– Đường: kính ngoài (D): 240mm
– Độ dày vòng bi (B): 50mm

Nhà cung cấp