Bạc Đạn Tín An SKF

Bạc đạn NSK 7204CTYNSULP4

Mã sản phẩm: NSK 7204CTYNSULP4

– Đường kính trong (d): 20mm
– Đường: kính ngoài (D): 47mm
– Độ dày vòng bi (B): 14mm

Giá: Liên hệ

Thông số kỹ thuật

1 2

Sản phẩm liên quan

Bạc đạn NSK 6944ZZCM

– Đường kính trong (d): 220mm
– Đường: kính ngoài (D): 300mm
– Độ dày vòng bi (B): 38mm

Bạc đạn NSK 6206 ZZC3 NS7S

– Đường kính trong (d):
– Đường: kính ngoài (D):
– Độ dày vòng bi (B):

Bạc đạn NSK 608 ZZC3 NS7S

– Đường kính trong (d):
– Đường: kính ngoài (D):
– Độ dày vòng bi (B):

Nhà cung cấp