Bạc Đạn Tín An SKF

Bạc đạn FAG 22215E1A.M.C3

Mã sản phẩm: FAG 22215E1A.M.C3

– Đường kính trong (d): 75mm
– Đường: kính ngoài (D): 130mm
– Độ dày vòng bi (B): 33mm

Giá: Liên hệ

Thông số kỹ thuật

43 2

Sản phẩm liên quan

Bạc đạn FAG NU228E.M1.C3

– Đường kính trong (d): 140mm
– Đường: kính ngoài (D): 250mm
– Độ dày vòng bi (B): 42mm

Bạc đạn FAG NU2213E.TVP2.C3

– Đường kính trong (d): 65mm
– Đường: kính ngoài (D): 120mm
– Độ dày vòng bi (B): 31mm

Bạc đạn FAG NU210E.TVP2.C3

– Đường kính trong (d): 50mm
– Đường: kính ngoài (D): 90mm
– Độ dày vòng bi (B): 20mm

Nhà cung cấp