Bạc Đạn Tín An SKF

Bạc đạn Asahi UC207

Mã sản phẩm: Asahi UC207

– Đường kính trong (d): 35mm
– Đường: kính ngoài (D): 72mm
– Độ dày vòng bi (B): 42.9mm

Giá: Liên hệ

Thông số kỹ thuật

50 2

Sản phẩm liên quan

Bạc đạn Asahi UKFL210

– Đường kính trong (d):
– Đường: kính ngoài (D):
– Độ dày vòng bi (B):

Bạc đạn Asahi UCP209

– Đường kính trong (d): 45mm
– Đường: kính ngoài (D): 49.2mm
– Độ dày vòng bi (B): 192mm

Bạc đạn Asahi UCP208

– Đường kính trong (d): 40mm
– Đường: kính ngoài (D): 184mm
– Độ dày vòng bi (B): 98mm

Nhà cung cấp