Sản phẩm tiêu biểu

Bạc đạn SKF NU 322 ECML/C3

– Đường kính trong (d): 110mm
– Đường: kính ngoài (D): 240mm
– Độ dày vòng bi (B): 50mm

Xem chi tiết
Bạc đạn SKF 6322/C3

– Đường kính trong (d): 22mm
– Đường: kính ngoài (D): 56mm
– Độ dày vòng bi (B): 16mm

Xem chi tiết
Bạc đạn SKF 6316-2Z/C3

– Đường kính trong (d): 80mm
– Đường: kính ngoài (D): 170mm
– Độ dày vòng bi (B): 39mm

Xem chi tiết
Con lăn INA NUTR3072-A

– Đường kính trong (d): 30mm
– Đường: kính ngoài (D): 72mm
– Độ dày vòng bi (B): 28mm

Xem chi tiết
Bạc đạn NSK 6944ZZCM

– Đường kính trong (d): 220mm
– Đường: kính ngoài (D): 300mm
– Độ dày vòng bi (B): 38mm

Xem chi tiết
Bạc đạn FAG NA4822

– Đường kính trong (d): 110mm
– Đường: kính ngoài (D): 140mm
– Độ dày vòng bi (B): 30mm

Xem chi tiết
Bạc đạn FAG AW24

– Đường kính trong (d): 120mm
– Đường: kính ngoài (D): 164mm
– Độ dày vòng bi (B): 2mm

Xem chi tiết
Bạc đạn FAG AN24

– Đường kính trong (d): 120mm
– Đường: kính ngoài (D): 155mm
– Độ dày vòng bi (B): 20mm

Xem chi tiết
Bạc đạn FAG FAG63311.2RSR.C3

– Đường kính trong (d): 55mm
– Đường: kính ngoài (D): 120mm
– Độ dày vòng bi (B): 29mm

Xem chi tiết
Bạc đạn FAG 7013AC

– Đường kính trong (d): 65mm
– Đường: kính ngoài (D): 100mm
– Độ dày vòng bi (B): 36mm

Xem chi tiết
Bạc đạn NSK 7204CTYNSULP4

– Đường kính trong (d): 20mm
– Đường: kính ngoài (D): 47mm
– Độ dày vòng bi (B): 14mm

Xem chi tiết
Bạc đạn NSK 32TAG12

– Đường kính trong (d): 32.2mm
– Đường: kính ngoài (D): 57mm
– Độ dày vòng bi (B): 17mm

Xem chi tiết

Nhà cung cấp