Sản phẩm tiêu biểu

Bạc đạn NSK 7204CTYNSULP4

– Đường kính trong (d): 20mm
– Đường: kính ngoài (D): 47mm
– Độ dày vòng bi (B): 14mm

Xem chi tiết
Bạc đạn NSK 32TAG12

– Đường kính trong (d): 32.2mm
– Đường: kính ngoài (D): 57mm
– Độ dày vòng bi (B): 17mm

Xem chi tiết
Bạc đạn NSK 2207K C3

– Đường kính trong (d): 35mm
– Đường: kính ngoài (D): 72mm
– Độ dày vòng bi (B): 23mm

Xem chi tiết
Vòng bi Asahi UCT313

– Đường kính trong (d):
– Đường: kính ngoài (D):
– Độ dày vòng bi (B):

Xem chi tiết
Bạc đạn SKF NJ 322 ECP

– Đường kính trong (d): 20mm
– Đường: kính ngoài (D): 47mm
– Độ dày vòng bi (B): 14mm

Xem chi tiết
Bạc đạn SKF NJ 319 ECP

– Đường kính trong (d): 95mm
– Đường: kính ngoài (D): 200mm
– Độ dày vòng bi (B): 45mm

Xem chi tiết
Bạc đạn SKF 32018 X/Q

– Đường kính trong (d): 90mm
– Đường: kính ngoài (D): 140mm
– Độ dày vòng bi (B): 32mm

Xem chi tiết
Bạc đạn SKF 6204-2RS1/C3

– Đường kính trong (d): 20mm
– Đường: kính ngoài (D): 47mm
– Độ dày vòng bi (B): 14mm

Xem chi tiết
Vòng bi SKF NU 210 ECM

– Đường kính trong (d): 50mm
– Đường: kính ngoài (D): 90mm
– Độ dày vòng bi (B): 20mm

Xem chi tiết
Bạc đạn SKF ASNU 40-02 VV

– Đường kính trong (d):
– Đường: kính ngoài (D):
– Độ dày vòng bi (B):

Xem chi tiết
Bạc đạn SKF 607-2RS1/C3

– Đường kính trong (d): 7mm
– Đường: kính ngoài (D): 19mm
– Độ dày vòng bi (B): 6mm

Xem chi tiết
Bạc đạn SKF 6206-2Z/C3

– Đường kính trong (d): 30mm
– Đường: kính ngoài (D): 62mm
– Độ dày vòng bi (B): 16mm

Xem chi tiết

Nhà cung cấp